Představujeme domácí pivovar

Na tomto místě najdete potřebné informace, které Vám objasní složení pivovaru, popisujeme zde jednotlivé části pivovaru a jejich variabilitu. Tyto informace Vám pomohou při navazující práci s naším konfigurátorem Domácího pivovaru.

Kompletní domácí pivovar je složen ze dvou celků. Z varny, kde probíhá samotný proces výroby piva a spodní části, ve které je umístěna přepouštěcí nádoba, čerpadlo a další zařízení důležitá pro provoz.

Varny vyrábíme ve čtyřech objemových variantách dle výstavu piva - 15,25,50 a 75l. Více záložky Domácí pivovar Varna

Varny dále rozdělujeme na dva typy dle zvoleného způsobu ohřevu, a to buď plynem, nebo elektrickým proudem. Oba typy ohřevu jsou kompatibilní s varnami s výstavem piva 15 a 25l. Pro varny s výstavem piva 50 a 75l je možné využít pouze ohřev plynový. Více záložka Domácí pivovar Varna

Dle zvoleného objemu varny se vybere jedna ze dvou velikostních variant spodní části a to buď:

Spodní část typ 1525 pro varny o objemu do 25l, která je kombinovatelná se dvěma možnými typy varny dle požadovaného výstavu piva – 15 a 25l.
nebo..
Spodní část typ 5075 pro varny o objemu do 75l, která je kombinovatelná se dvěma možnými typy varny dle požadovaného výstavu piva – 50 a 75l. K této spodní části je po dohodě možná výroba atypických objemů varny až do výstavu piva 100l.

Jako celek vybraného objemu varny a odpovídající spodní části nabízíme pivovar ve čtyřech úrovních výbavy-Ekonom Plus, Standard, Trend a Komfort. Dále nabízíme finančně nejvýhodnější variantu Ekonom, které součástí není spodní nádoba, ale ocelový kyvný nosič. Do budoucna vyvíjíme pátou variantu Special Nature se zaměřením na nezávislost na energiích. O jednotlivých úrovních výbavy více záložka Domácí pivovar Výbava
 
Z uvedených informací je zřejmá veliká variabilita Domácího pivovaru, kdy můžete objemově v rámci velikosti spodní části zvyšovat, či snižovat objem výroby piva bez nutnosti obměny celého systému, ale pouze pořízením další varny v jiném-požadovaném objemu. A nejen to, Domácí pivovar může posloužit i k dalším velmi praktickým účelům. Více záložka Univerzální využití